Laat achter een bericht vor vraagen, suggesties of feedback 

Voor het boeken van een consult klik HIER

Contact

Tel: +31 (0)6 44735336

2 + 7 =

ADRES

Schalk Burgerstraat 47, 1092KN Amsterdam

AGV Privacy verklaring 

“Integral Homeopathy A.P.”, gevestigd aan Schalk Burgerstraat 47, 1092KN te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mijn hoofdregel:

Alle gegevens die u mij over uzelf verstrekt, worden NIET aan externe partijen doorgegeven en NIET door externe partijen beheerd of verwerkt!

Uitzonderingen

Op deze regel zijn twee uitzonderingen:

1. De enige uitzondering die daarop wordt gehanteerd is wanneer ik u doorverwijs naar een andere therapeut en uzelf de toestemming heeft gegeven om de gegevens die ik over u verzameld heb, aan deze therapeut door te sturen.

2. Uw naam en adresgegevens die op de factuur staan die u van mij krijgt, gaan naar mijn boekhoudkantoor om de facturen in te boeken. Het boekhoudkantoor is daarin aan dezelfde regels gebonden als ik, namelijk om deze gegevens NIET te verspreiden.

Gegevens inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen

U heeft ten alle tijden het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens in mijn digitale en papieren administratie.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Integral Homeopathy A.P. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mijn email adres (post@arvydasplatakis.com) of bellen met 06 44735336.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), uw paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.

Verzoeken tot inzage van uw persoonlijke papieren gegevens worden alleen via het maken van een persoonlijke afspraak ingewilligd.

Persoonsgegevens die digitaal zijn opgeslagen

De enige gegevens die standaard voor elke patient in een digitaal bestand worden verwerkt, zijn:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens en telefoonnummers

 • Geslacht

 • Emailadres

 • Leeftijd

 • Aantekeningen over medicatie en verloop van het process

Al deze gegevens zijn opgeslagen op lokale servers en met minimaal een wachtwoord beveiligd zonder toegang door derden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden bij mij niet op digitale wijze vastgelegd. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder uw toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld, neem dan contact met mij op via de email (post@arvydasplatakis.com) of bellen met 06 44735336 dan verwijder ik deze informatie.

Doelen voor het bewaren van deze digitale gegevens:

 • Het versturen van rapporten, verklaringen, mededelingen en facturen;

 • Het afhandelen van uw betaling;

 • Verzenden van een uitnodiging tot het lezen van mijn nieuwsbrief;

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten;

 • Integral Homeopathy A.P. verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Gebruik van cookies

Geen enkele website van Integral Homeopathy A.P. maakt gebruik van Cookies.

Bewaren van papieren dossiers

Integral Homeopathy A.P. bewaart alle gegevens die uit een intakegesprek zijn verkregen in een digitaal dossier dat met minstens een password is gezekerd. Dit is nodig op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Op grond van de WBP geldt ook dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verkregen, voor mij is dat het borgen van goede zorgverlening. Dit volgt uit artikel 10 van de WBP. De wetgever heeft daartoe zelf geen termijn vastgesteld.

Omdat sommige patiënten na enkele jaren terugkeren met nieuwe klachten, is het belangrijk voor Integral Homeopathy A.P. om de gegevens van patiënten die een therapie hebben gevolgd, minstens vijf jaar te bewaren. Volgens de WGBO zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden en dit dossier 15 jaar te bewaren. Integral Homeopathy A.P. volgt deze richtlijn daarom voor alle dossiers.

Klachten

Integral Homeopathy A.P. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Overigen

Ik ontvang geen persoonlijke gegevens van patiënten van externe bronnen, tenzij met toestemming van de patient zelf.

Beveiliging van persoonsgegevens

Integral Homeopathy A.P. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de email (post@arvydasplatakis.com) of bellen met 06 44735336.