Vergoedingen verzekeraars

De consulten worden (gedeeltelijk) vergoed indien u een aanvullende verzekering heeft. Voor een gedetailleerd overzicht zie: www.nvkh.nl/behandeling/vergoedingen

Het is altijd mogelijk de aanvullende verzekering bij een andere verzekeraar af te sluiten dan uw basisverzekering!

Verzetten of annuleren van een gemaakte afspraak

Consulten dienen uiterlijk twee werkdagen van te voren worden afgezegd, zodat andere patiënten nog uw plaats kunnen innemen. Bij latere berichtgeving wordt het consult alsnog in rekening gebracht.